Regulamin

 1. Osoby korzystające z usług firmy Escape8 zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
 2. W grze w naszych pokojach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby poniżej 16 lat do gry mogą przystąpić jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Dokonanie rezerwacji poprzez serwis LockMe (www.lockme.pl) reguluje regulamin tegoż serwisu. Zwrot kosztów lub przełożenie na inny termin gry zarezerwowanej przez portal LockMe jest możliwe do 24 godzin przed terminem gry.
 4. W przypadku spóźnienia czas gry może ulec skróceniu. Jeśli spóźnienie wynosi powyżej 10 minut, pracownik może odmówić przyjęcia grupy.
 5. Escape8 może odmówienia przyjęcia osób, których zachowanie wskazuje, że są oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Na terenie siedziby firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 7. W pokojach gier obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość skorzystania z telefonu komórkowego).
 8. Uczestnicy zobowiązują się do nieużywania siły fizycznej, za spowodowane szkody ponoszą odpowiedzialność materialną.
 9. Pracownik Escape8 ma możliwość przerwania gry, w przypadku gdy jej uczestnicy zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem.
 10. Gra może być nagrywana.
 11. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapoznać z regulaminem pozostałych uczestników gry.
 12. Gra niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne, choroby serca oraz kobiet w zaawansowanej ciąży.
 13. Opłata za pokój „Alchemik czy szarlatan?” wynosi 120 zł a za pokój „Klub Dżentelmenów” 140 zł. Płatności dokonuje się w siedzibie firmy po zakończonej grze gotówką lub voucherem.
 14. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Polityka prywatności: Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Escape Marta Radziemska, ul. Gorlicka 82/13, 51-314 Wrocław, NIP: 5140271894, e-mail: biuro@escape8.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.